PARKE派克滤芯

PARKER派克滤芯939062Q

  • 发布时间:2014-06-20 09:27
  • PARKER派克滤芯939062Q 用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度。PALL系列滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品。 颇尔滤芯广泛应用于石油、化工、冶金、航空、电子、电力、制药、环保、原子能、核工业、天然气、耐火材
  • 在线咨询
PARKER派克滤芯939062Q

用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度。PALL系列滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品。
颇尔滤芯广泛应用于石油、化工、冶金、航空、电子、电力、制药、环保、原子能、核工业、天然气、耐火材料、消防设备等领域。
PARKER派克滤芯939062Q性能特点:
1.过滤面积大,可以大面积滤除液压系统中杂质
2.过滤材料:采用优质的玻璃纤维、油滤纸、不锈钢、烧结毡滤材等,适合各种场合过滤
3.过滤精度范围广
4.耐高压
5.过滤比高
PARKER派克滤芯939062Q技术参数:
1.过滤精度:10um
2.公称压力:20bar
3.滤材:不锈钢金属网
4.两头通形式
5.内骨架冲孔板支撑
6.工作介质:液压系统液压油
PR3212 PR3369 PR3445 PR3959
PR3222 PR3370 PR3446 PR3960
PR3223 PR3371 PR3447 PR3961
PR3224 PR3372 PR3448 PR3962
PR3225 PR3373 PR3449 PR3963
PR3239 PR3374 PR3450 PR3964
PR3240 PR3375 PR3451 PR3964
PR3241 PR3376 PR3452 PR3964
PR3242 PR3377 PR3453 PR4021
PR3256 PR3378 PR3454 PR4022
PR3257 PR3379 PR3455 PR4198
PR3258 PR3380 PR3456 PR4199
PR3259 PR3381 PR3457 PR4220
PR3273 PR3382 PR3458 PR4221
PR3274 PR3383 PR3459 PR4222
PR3275 PR3384 PR3460 PR4223
PR3276 PR3385 PR3461 PR4224
PR3290 PR3386 PR3462 PR4225
PR3291 PR3387 PR3463 PR4348
PR3292 PR3388 PR3464 PR4349
PR3293 PR3389 PR3465 PR4350
PR3307 PR3390 PR3466 PR4351
PR3308 PR3391 PR3467 PR4352
PR3309 PR3428 PR3468 PR4353
PR3310 PR3429 PR3947 PR4354
PR3324 PR3430 PR3948 PR4355
PR3325 PR3435 PR3949 PR4356
PR3326 PR3436 PR3950 PR4357
PR3327 PR3437 PR3951 PR4358
PR3362 PR3438 PR3952 PR4359
PR3363 PR3439 PR3953 PR4360
PR3364 PR3440 PR3954 PR4361
PR3365 PR3441 PR3955 PR4362
PR3366 PR3442 PR3956 PR4363
PR3367 PR3443 PR3957 PR4364
PR3368 PR3444 PR3958 PR4365

PR4366 PR4402 PR4454 R240-H-BH05H
PR4367 PR4403 PR4455 R240-H-BH10A
PR4368 PR4404 PR4456 R240-H-BH10H
PR4369 PR4405 PR4457 R240-H-BH20A
PR4370 PR4406 PR4458 R240-H-BH20H
PR4371 PR4407 PR4459 R241-H-BH03A
PR4372 PR4408 PR4460 R241-H-BH03H
PR4373 PR4409 PR4471 R241-H-BH15A
PR4374 PR4410 PR4472 R241-H-BH15H
PR4375 PR4411 PR4473 R330-H-BH03A
PR4376 PR4412 PR4474 R330-H-BH03H
PR4377 PR4413 PR4475 R330-H-BH05A
PR4378 PR4414 PR4476 R330-H-BH05H
PR4379 PR4415 R160-H-BH03A R330-H-BH10A
PR4380 PR4416 R160-H-BH03H R330-H-BH10H
PR4381 PR4417 R160-H-BH05A R330-H-BH20A
PR4382 PR4418 R160-H-BH05H R330-H-BH20H
PR4383 PR4419 R160-H-BH10A R331-H-BH03A
PR4384 PR4420 R160-H-BH10H R331-H-BH03H
PR4385 PR4421 R160-H-BH20A R331-H-BH15A
PR4386 PR4422 R160-H-BH20H R331-H-BH15H
PR4387 PR4423 R161-H-BH03A R630-H-0803A
PR4388 PR4424 R161-H-BH03H R630-H-0803H
PR4389 PR4425 R161-H-BH15A R630-H-0806A
PR4390 PR4426 R161-H-BH15H R630-H-0806H
PR4391 PR4427 R21-H-0403A R630-H-0812A
PR4392 PR4428 R21-H-0403H R630-H-0812H
PR4393 PR4429 R21-H-0415A R630-H-0825A
PR4394 PR4430 R21-H-0415H R630-H-0825H
PR4395 PR4431 R21-H-0803A R630-H-1303A
PR4396 PR4432 R21-H-0803H R630-H-1303H
PR4397 PR4433 R21-H-0815A R630-H-1306A
PR4398 PR4434 R21-H-0815H R630-H-1306H
PR4399 PR4435 R240-H-BH03A R630-H-1312A
PR4400 PR4436 R240-H-BH03H R630-H-1312H
PR4401 PR4453 R240-H-BH05A R630-H-1325A