PARKE派克滤芯

派克滤芯936700Q

  • 发布时间:2017-02-07 16:11
  • 派克滤芯936700Q采用玻纤滤材,菱形护网的结构,可以除去液体中少量固体颗粒的,可保护设备的正常工作或者空气的洁净,当流体进入置有一定规格滤网的滤芯后,其杂质被阻挡,而清洁的流物通过滤芯流出。
  • 在线咨询
派克滤芯936700Q采用玻纤滤材,菱形护网的结构,可以除去液体中少量固体颗粒的,可保护设备的正常工作或者空气的洁净,当流体进入置有一定规格滤网的滤芯后,其杂质被阻挡,而清洁的流物通过滤芯流出。
936700Q滤芯性能特点
1)单位面积的流量大;
2)滤芯气孔均匀、精确的过滤精度;
3)耐蚀性、耐热性、耐压性、耐磨性好;
4)液压油滤芯适用低温、高温环境;清洗之后可以再使用,免更换。
5)良好的过滤性能、对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能。
936700Q滤芯检测标准
(1)ISO 2942液压传动-滤芯-结构完整性的测定
(2)ISO 16889液压传动-过滤器-测定过滤特性的多次通过法
(3)ISO 3968液压传动-过滤器-压降流量特性的测定
(4)ISO 3724液压传动-滤芯-流动疲劳特性的测定
(5)ISO 3723液压传动-滤芯-轴向载荷试验方法
(6)ISO 2943液压传动-滤芯-材料与液体相容性的验证
(7)ISO 2941液压传动-滤芯-抗破裂性的验证
派克滤芯936700Q实物图片


派克滤芯型号推荐
935179    935238    FC1090Q002BS     FC1099Q002BS
935180    935239    FC1090Q005BS     FC1099Q005BS
935181    935240    FC1090Q010BS     FC1099Q010BS
935182    935241    FC1090Q020BS     FC1099Q020BS
935187    935242    FC1091Q002BS     FC1110Q002BS
935191    935243    FC1091Q005BS     FC1110Q005BS
935192    935244    FC1091Q010BS     FC1110Q010BS
935193    935245    FC1091Q020BS      FC1110Q020BS
935194    935246    FC1092Q002BS     FC1111Q002BS
935195    935247    FC1092Q005BS     FC1111Q005BS
935196    935248    FC1092Q010BS     FC1111Q010BS
935197    935249    FC1092Q020BS     FC1111Q020BS
935198    935250    FC1093Q002BS     FC1113Q002BS
935199    935251    FC1093Q005BS     FC1113Q005BS
935200    935252    FC1093Q010BS     FC1113Q010BS
935217    935534Q   FC1093Q020BS     FC1113Q020BS
935218    935534Q   FC1094Q002BS     FC1115Q002BS
935219    976191    FC1094Q005BS     FC1115Q005BS
935220    976211    FC1094Q010BS     FC1115Q010BS
935221    982131    FC1094Q020BS     FC1115Q020BS
935222    983061    FC1095Q002BS     FC1230Q003B
935223    987111    FC1095Q005BS     FC1230Q005B
935224    987141    FC1095Q010BS     FC1230Q010B
935225    FA-511-10      FC1095Q020BS     FC1230Q025B
935226    FA-511-25      FC1096Q002BS     FC1240Q002BS
935227    FA3510   FC1096Q005BS     FC1240Q005BS
935228    FA3525   FC1096Q010BS     FC1240Q010BS
935229    FA35CC10     FC1096Q020BS     FC1240Q020BS
935230    FA35CC25     FC1097Q002BS     FC1260Q002BS
935231    FA-511-10      FC1097Q005BS     FC1260Q005BS
935232    FA511CC10    FC1097Q010BS     FC1260Q010BS